Witaj w portalu dla Ogrodników - polub nas na Facebook :)

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Opryskiwanie roślin często jest przedmiotem poważnych dyskusji. Szczególne kontrowersje budzi ewentualna szkodliwość stosowania pestycydów zarówno dla samych spryskiwanych roślin jak i środowiska w jakim są one uprawiane. Okazuje się jednak, że sam fakt opryskiwania roślin nie podlega żadnej dyskusji – w świetle obecnych przepisów rolnicy są wręcz zobowiązani do stosowania tak zwanej zintegrowanej ochrony roślin.

Czym jest właściwie zintegrowana ochrona roślin? To zbiór zasad według których ochrona roślin odbywać się powinna przy wykorzystania najmniejszej możliwej ilości środków chemicznych, tak, aby przede wszystkim wykorzystywać metody biologiczne oraz fizyczne. O tym, w jaki sposób stosować chemiczną ochronę roślin stanowią przepisy prawa – począwszy od prawa unijnego (art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz rozporządzenie nr 1107/2009) aż po przepisy polskiego prawa, w szczególności zaś ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505).

Agriculture Spray Mist Plant Protection Boom

Zasady stosowania chemicznej ochrony roślin

Po wyczerpaniu innych możliwości ochrony roślin przychodzi moment, gdy nie mając innego wyjścia należy sięgnąć po pomoc chemiczną. Obostrzone to jest jednak szeregiem zasad, które w niniejszym tekście zostaną omówione. W stosowaniu tego typu ochrony trzeba wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Należy rozpoznać zwalczane szkodniki;

  • Ocenić skuteczność wykorzystywanego przez nas środka;

  • Wziąć pod uwagę roślinę uprawną i rodzaj uprawy;

  • Zwrócić uwagę na sprzęt jakim dysponujemy;

  • Uwzględnić porę roku;

  • Mieć świadomość ewentualnej szkodliwości dla zwierząt i środowiska.

Same środki stosowane w ochronie roślin należy kupować ze sprawdzonych źródeł, dbając przy tym o terminy ważności (stąd nie zaleca się kupowania na zapas) a także pamiętając o bezpiecznym transporcie oraz późniejszym przechowywaniu. Poprzez odpowiedni rozumieć tu należy składowanie tych środków w osobnych, szczelnie zamykanych pomieszczeniach, odpowiednio przy tym oznakowanych .

Landscape Outside Nature Outdoors Wisconsin Scenic

Jak używać środków ochrony roślin?

Przede wszystkim – stosować się do zasad zawartych w etykietach. Istotne informacje jakie na nich znajdziemy to między innymi nazwa środka czynnego, jego stężenie, sposób działania, datę ważności, bezpieczne odstępy czasu stosowania, a także wszelkie zasady bezpieczeństwa jakie mamy zachować. Zwróćmy uwagę również na symbole, które opisują sposób działania i ewentualnego udzielania pierwszej pomocy. Pamiętajmy o tym, że takich preparatów stosować możemy jedynie w odpowiedniej odzieży ochronnej, a także mając na uwadze stan techniczny sprzętu – opryskiwacze jakie stosujemy muszą być sprawne technicznie i odpowiednio przygotowane do pracy.

Kto może stosować środki ochrony roślin? Przede wszystkim osoby przeszkolonego do tego, znające się na wykonywanych działaniach, ponadto (co jest szalenie istotne) osoby trzeźwe, które spożywały w danym dniu posiłek (preparaty chemiczne szybciej wchłaniają się na czczo!).

Równie ważne jest, przy jakiej pogodzie dokonujemy tych działań. Opryskiwanie musi się odbywać przy pogodzie bezwietrznej, bezdeszczowej, przy niewielkim nasłonecznieniu (lub w dni pochmurne), a także w umiarkowanej temperaturze. Jak więc widać, na równi ze śledzeniem etykiet, należy sprawdzać prognozy pogody!

Środki bezpieczeństwa

Kończąc pracę ze środkami ochrony roślin należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa. Przede wszystkim tyczy się to dokładnego wymycia sprzętu używanego do opryskiwania roślin (i usunięciu resztek substancji czynnej), zadbaniu o własną higienę (dokładnie się myjemy, piorąc również odzież ochronną) a także zabezpieczeniu pojemników po takich środkach! Składujemy je tak jak opakowania niebezpieczne, przede wszystkim zaś stosujemy się do informacji z etykiety. Dobrze też prowadzić dziennik tego typu aktywności.

Wszystkie te środki o których tutaj mowa mają na celu zabezpieczenie z jednej strony zdrowia i życia ludzkiego, poza tym opiekę nad środowiskiem naturalnym. Pamiętajmy, że środki ochrony roślin mają chronić a nie szkodzić. A do tego należy stosować się do odpowiednich zasad. Zbiór tych zasad został opracowany i omówiony dzięki polskiemu producentowi opryskiwaczy rolniczych – firmie Stanimpex.Updated: 24 maja, 2017 — 8:53 am

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ogrodniku! - Serwis dla Ogrodników © 2016 Realizacja: Strony WWW Lublin